Referanser

Sagt om oss

Tilbygg på Hvitsten

Uttalelse knyttet til Din Prosjektleder

Vi bekrefter herved å ha brukt Din Prosjektleder som prosjektleder i vårt byggeprosjekt. Vi kjøpte høsten 2019 en hytte i Hvitsten. Planen var å foreta en bruksendring fra fritidsbolig til fast bolig. I tillegg skulle vi bygge på drøye 60 kvm. Din Prosjektleder har bistått på en fremragende måte og har vært til stor hjelp. Din Prosjektleder har bistått med følgende:
– Søknadsprosess
– Bindeledd mellom snekkere og oss.
– Innhenting av tilbud fra mulige entreprenører
– Arkitekt tegninger
– Faglige vurderinger på valg i byggeprosessen
– Søknad om ferdigstillelse
Prosjektet vi har gjennomført har ved hjelp av Din Prosjektleder fungert meget tilfredsstillende. Kompleksiteten i og med bruksendring og sammenkobling med det gamle bygget gjorde at vi uten profesjonell som vi har fått antakelig ikke hadde fått prosjektet sluttført så raskt og solid. Under prosjektet var det noen småfeil som ble gjort av snekkere, Din Prosjektleder var da pådriver for kompensjon til vår fordel som løftet det endelige produktet.
Vi anbefaler sterkt for de som skal gjøre et byggeprosjekt å benytte Din Prosjektleder. Dere får da profesjonell og trygg hjelp som sikrer progresjon og kvalitet i prosjektet.

Bekreftes av
Eddy Knudsen Storsæter
Mobil nr. 90750868

Lillebru Gård

Gjennom de siste 12 årene har jeg brukt Lasse Thorsen (nå Din Prosjektleder AS) jevnlig i forbindelse med større og mindre byggeprosjekter på Lillebru Gård. Å velge feil håndverkere eller løsninger til byggeprosjekter er både dyrt og tidkrevende. Derfor konsulterer vi Thorsen tidlig i byggeprosjektene.

Primært for tømrerfaglige vurderinger, oppfølging i byggeperioden og for kvalitetssikring av utført håndverk, men han har også kommet inn tidlig og endret på tegninger slik at premissene for hele prosjektet har blitt bedre. Da er det en god og lønnsom investering å gå en ekstra runde før man setter i gang, og derfor vil vi fortsette denne praksisen.

Anders Baumberger

Lillebru Gård, Siggerud

Eikeveien 10, Ekeberg

Totalrenovering av Eikeveien 10, Ekeberg

Før

Forprosjektering

Ferdigstillet

Totalrenovering Tåsen

Totalrenovering Tåsen

Nybygg

Nybygg

Nybygg Kråkstad

Nybygg Kråkstad

Nybygg Tåsen

Nybygg Tåsen

Tilbygg Oppegård

Tilbygg på Oppegård

Tilbygg Ytre enebakk

Tilbygg i Ytre Enebakk

Tilbygg Fetsund

Tilbygg på Fetsund

Uteområder

Uteområder

Innvendig arbeide

Innvendig arbeide