Referanser

Sagt om oss

Gjennom de siste 12 årene har jeg brukt Lasse Thorsen (nå Din Prosjektleder AS) jevnlig i forbindelse med større og mindre byggeprosjekter på Lillebru Gård. Å velge feil håndverkere eller løsninger til byggeprosjekter er både dyrt og tidkrevende. Derfor konsulterer vi Thorsen tidlig i byggeprosjektene.

Primært for tømrerfaglige vurderinger, oppfølging i byggeperioden og for kvalitetssikring av utført håndverk, men han har også kommet inn tidlig og endret på tegninger slik at premissene for hele prosjektet har blitt bedre. Da er det en god og lønnsom investering å gå en ekstra runde før man setter i gang, og derfor vil vi fortsette denne praksisen.

Anders Baumberger

Lillebru Gård, Siggerud

Eikeveien 10, Ekeberg

Totalrenovering av Eikeveien 10, Ekeberg

Før

Forprosjektering

Ferdigstillet

Nybygg

Nybygg

Tilbygg Oppegård

Tilbygg på Oppegård

Tilbygg Ytre enebakk

Tilbygg i Ytre Enebakk

Tilbygg Fetsund

Tilbygg på Fetsund

Tilbygg Fetsund

Tilbygg på Hvitsten

Uteområder

Uteområder

Innvendig arbeide

Innvendig arbeide